آخرین ویرایش : June 9, 2012

محمد عزالدین صندوق

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه بغداد عراق


تحصیلات دانشگاهی در دانشکده علوم دانشگاه بغداد .

دانشگاه منچستر انگلستان

( تا ۱۹۹۰م. )
کسب مدرک دکتری از این دانشگاه .


مناصب و مشاغل


مدرس

دانشگاه بابل عراق


استاد دانشکده فلسفه و الهیات دانشگاه بابل .
رئیس گروه مهندسی نیرو و اپتو الکتریک دانشگاه بابل .

دانشگاه ساری (surrey) انگلستان


استاد مهمان در این دانشگاه .


محل سکونت کشور انگلستان
فیزیکدان متفکر و عالم مقیم انگلستان .
محل تولد شهر بغداد
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:
عضو کمیته فلسفه علم در بیت الحکمه . عضو کمیته مهندسی فیزیک در آکادمی فیزیک لندن . ناظر رساله های تحصیلات تکمیلی در عراق و انگلستان .

done in 0.0466 seconds