آخرین ویرایش : June 8, 2012

شاشانک سریواستاوا

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه دهلی نو


کارشناسی مدیریت بازرگانی.

دانشگاه منچستر انگلستان


کارشناسی ارشد ام بی ای.


مناصب و مشاغل


مدیر

مرکز مالی قطر


وی مدیر عامل مرکز مالی قطر و همچنین رئیس بخش توسعه راهبردی این شرکت است .

رئیس

کارمند

مرکز مالی بین المللی دبی


مدیر بخش راهبردی.

شرکت ابراج کپیتال (Abraaj Capital)


دستیار نایب رئیس.


سایر موارد


مرتبط با

سایت Arabian business


به اعلام این سایت در سال 2012 وی یازدهمین فرد قدرتمند قطر به شمار می رود.done in 0.0288 seconds