آخرین ویرایش : December 24, 2011

آزاد آرمان

مناصب و مشاغل


مدیرسایت


گرایشات


موسس

حزب کمونیست عراق (الحزب الشیوعی العراقی)

( از ۱۹۹۳م. تا ۱۹۹۷م. )
از موسسین حزب کمونیست کارگری عراق بوده است اما در 1997 از این حزب خارج شده است .

جنبش شورایی کردستان


یکی از موسسین جنبش شورایی کردستان .

عضو

حزب سوسیال انترناسیونال استرالیا

( از ۱۹۹۹م. )
مسئول سایت حزب سوسیال انترناسیونال استرالیا است .
از جمله اعضای ارشد این حزب محسوب می شود .

حزب رنجبران کردستان


از جمله اولین اعضای جناح چپ حزب جمعیت رنجبران کردستان بوده است .
در 1984 از جمله اعضای اصلی حزب در شورش بر علیه حزب بعث بوده است .


تاریخ تولد ۱۹۶۵م.
محل سکونت کشور استرالیا
محل تولد شهر اربیل
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی

توضیحات بیشتر:
مورخ و فعال سیاسی در دهه 1980 میلادی.

done in 0.0332 seconds