آخرین ویرایش : June 10, 2012

احمد بیرشک

تحصیلات


محل تحصیل

مدرسه الیانس تهران


بیرشک، پس از اشراف بر علوم پایه، تحصیل جهشی کلاس های چهارم و پنجم را درمدرسه احمدیه مشهد، آغاز کرده وپس از اتمام این دوره های تحصیلی به منظور فراگیری دروس مرتبط با کلاس هفتم به مدرسه آلیانس فرانسوی تهران رفت.

مدرسه احمدیه مشهد


بیرشک، پس از اشراف بر علوم پایه، تحصیل جهشی کلاس های چهارم و پنجم را درمدرسه احمدیه مشهد، آغاز کرده وپس از اتمام این دوره های تحصیلی به منظور فراگیری دروس مرتبط با کلاس هفتم به مدرسه آلیانس فرانسوی تهران رفت


آثار


پژوهشگر

کتاب " گاهنامه تطبیقی سه هزار ساله "

( از ۱۳۶۷ه.ش. تا ۱۳۷۹ه.ش. )
گاهشماری ایرانی (ادامه گاهشماری سه هزار ساله) برای ٥٤٢١ سال. بیرشک، کتاب «گاهنامه تطبیقی سه هزار ساله» را در سال ١٣٦٢ تألیف کرد و شرکت انتشارات علمی و فرهنگی آن را در سال ١٣٦٧ به چاپ رساند و چاپ دوم آن در سال ١٣٧٢ به انجام رسید. چاپ سوم آن، کتاب معرفی شده است که در سال ١٣٧٩ در ٥٤٤ صفحه در قطع بزرگ (٣٠*٢١) دو سال قبل از درگذشتش به چاپ رسید. این کتاب علاوه بر تطبیق سال های هجری خورشیدی و مهی (هجری قمری) و میلادی به هم و تقویمی به نام «تقویم ملی» (با مبدأ ٣٧٣٢ سال پیش) پیشنهادی وی که با سه تقویم یاد شده در طول ٥٤٢١ سال تطبیق داده شده، مطالب بسیار جالبی را در ارتباط با گاهشماری که همه آن ها را با هم در جایی نتوان یافت، آورده است.


تاریخ تولد ۱۲۸۵/۱۲/۰۵ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۸۱/۰۱/۱۴ه.ش.
محل تولد شهر قوچان
منطقه باجگیران
محل درگذشت شهر تهران
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
احمد بیرشک ریاضیدان، تقویم نگار، پژوهشگر تاریخ علم و مدرسه دار ایرانی است. استاد احمد بیرشک بی تردید یکی از معدود خدمتگزاران عاشق فرهنگ و جوانان این مملکت بود. او که ریاضیدان و دانشمندی خودساخته بود و بنیانگذار نخستین گروه فرهنگی (با سرمایه گذاری گروهی از معلمان نخبه) مشهور به مدارس ملی (بخش خصوصی) منحصر به فرد در ایران و جهان است و کتاب های پرشماری را تألیف و ترجمه کرده و مقاله های بی شماری را نگاشته... در سال های دهه ی آخر عمر (١٢٨٥ تا ١٣٨١) با تلاش ها و سفرها، در گاهشماری ایرانی ضمن روشن ساختن نادانسته های بسیار این تقویم، آن را به صورت دقیق ترین تقویم جهان به مجامع گاهشماری اروپا و امریکا معرفی کرد و نام ایران را در نشریات این مؤسسات، بلند آوازه ساخت.

done in 0.048 seconds