آخرین ویرایش : June 9, 2012

سپهبد فرج الله خان آق اولی

تحصیلات


محل تحصیل


مناصب و مشاغل


وزیر

وزارت کشور ایران

( از ۱۳۲۶/۰۳ه.ش. تا ۱۳۲۷/۰۳ه.ش. )
در خرداد 1326 ه.ش در کابینه قوام‏ السلطنه به وزارت کشور تعیین و قریب سه ماه در این کابینه عضویت داشت. به علت مخالفت با ادامه حکومت نظامی در تهران و به عنوان اعتراض از کابینه خارج شد.
در کابینه ابراهیم حکیمی که در آبان ماه 1326 ه.ش تشکیل گردید، بار دیگر به وزارت کشور رسید و تا پایان خردادماه 1327 ه.ش در این سمت باقی بود.

استاندار

استان خوزستان

( از ۱۳۰۷ه.ش. تا ۱۳۱۰ه.ش. )
در 1307 ه.ش با درجه سرتیپی حکمران کل خوزستان شد. حکمرانیش در خوزستان پس از دستگیری شیخ خزعل بود و آن استان از نظر امنیتی احتیاج به مراقبت دائمی و کامل داشت. در مدت سه سال حکمرانی در خوزستان ضمن اعاده امنیت در آن منطقه موفق به انجام یک سلسله اقدامات عمرانی و آبادانی نیز گردید

سپهبد

ارتش ایران


در سال 1300 ه.ش با درجه سرهنگی از ژاندارمری وارد خدمت ارتش شد و ریاست ستاد لشکر همدان (غرب) را برعهده گرفت. در 1307 با درجه سرتیپی حکمران کل خراسان شد. در 1320 ه.ش به درجه سرلشگری ارتقا یافت و در 1330 ه.ش سپهبد شد.

سرهنگ

ژاندارمری (دوره قاجار)


ابتدا به فرماندهی گردان قزوین و مدیریت مدارس تعلیماتی آنجا برگزیده شد. پس از مدتی به فرماندهی گردان مستقل تهران و ریاست جزئیات ژاندارمری رسید. فرماندهی گردان اراک و فرماندهی ژاندارمری مازندران و گرگان از مشاغل بعدی او بود. در مازندران موفق به خلع سلاح خوانین محلی و قلع و قمع سارقین و اشرار سوادکوه و فیروزکوه گردید.

رئیس

اداره نظام وظیفه

( از ۱۳۰۵ه.ش. تا ۱۳۰۷ه.ش. )
پس از تصویب قانون نظام اجباری در 1305 ه.ش و تأسیس اداره نظام وظیفه، اولین رئیس آن اداره شد.

اداره کل آمار

( از ۱۳۱۱ه.ش. تا ۱۳۲۰ه.ش. )

ژاندارمری (دوره پهلوی)

( از ۱۳۲۰/۰۹ه.ش. تا ۱۳۲۲/۱۲ه.ش. )
آق اولی در آذرماه 1320 ه.ش با درجه سرلشگری به فرماندهی امنیه کل کشور منصوب شد و به تغییر نام امنیه به ژاندارمری و تغییر لباس ژاندارم دست زد.

اداره دادرسی ارتش


در سال های 1324 و 1325 ه.ش برای مدتی ریاست اداره دادرسی ارتش را داشت.

بانک سپه ایران

( از ۱۳۲۷ه.ش. تا ۱۳۵۲ه.ش. )

انجمن آثار ملی در ایران

( از ۱۳۳۴ه.ش. تا ۱۳۵۳ه.ش. )
آق اولی مدت ها عضو برجسته و رئیس انجمن آثار ملی بود و در احیاء مقام بزرگان علم و ادب می کوشید. در بنای آرامگاه حکیم ابوالقاسم فردوسی سهم بسزایی داشت. به اهتمام و توجه و پشتیبانی او و بانفوذی که در بخش‏ های مختلف دستگاه دولت داشت، کتاب‏ های ارزشمندی قریب 75 مجلد در زمینه‏ های فرهنگ و مواریث ملی ایران انتشار یافت.


آثار


نویسنده


سپهبد فرج الله خان آق اولی

تاریخ تولد ۱۲۶۷ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۵۳ه.ش.
محل تولد شهر اصفهان
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • فرج الله فرزند امان الله خان نصیر خاقان بود، پس از تحصیل مدتی به کار معلمی اشتغال داشت. در زمان ریاست صنیع الدوله بر وزارت مالیه، مامور تغییر حساب های دولتی از سیاق به عدد شد.
  • سپس به مدرسه ژاندارمری رفت و با درجه افسری نائل شد. سپس تحت امر شوستر به خدمت ژاندارمری خزانه درآمد. با پایان خدمت شوستر در ایران، وارد خدمت ژاندارمری دولتی شد و به ریاست اجرائیات ژاندارمری رسید.
  • در 1300 ه.ش با درجه سرهنگی به ارتش منتقل شد. ریاست ستاد لشکر همدان (1301ه.ش)، حاکم نظامی گیلان (1304ه.ش)، حکومت خوزستان 1310-1307ه.ش)، فرماندهی امنیه کل مملکتی ژاندامری (1322-1320ه.ش) از دیگر خدمات اوست.
  • در سال 1322ه.ش به جرم علاقه به مرام فاشیستی از سوی متفقین بازداشت و زندانی شد، اما پس از یکسال و اندی از زندان رهایی یافت.
  • سپهبد آق‏اولی در جوانی به انجمن اخوت پیوست. وی مشرب تصوف داشت و به همین دلیل سال‏ها انجمن اخوت را اداره می‏کرد. در احیاء آثار باستانی نیز پیشقدم بود./ف.م

done in 0.034 seconds