آخرین ویرایش : June 10, 2012

ویلیام مورگان شوستر

مناصب و مشاغل


رئیس


گرایشات


مخالفین

میرزا احمد خان علاءالدوله

( از ۱۳۲۹ه.ق. )
زمانی که مستر شوستر آمریکایی رئیس خزانه ایران برای اصلاحات مالی در تهران به کار اشتغال داشت (1329)، علاالدوله از مخالفین جدی اقدامات شوستر بود.


تاریخ تولد ۱۸۷۷م.
تاریخ درگذشت ۱۹۶۰م.
ملیت کشور ایالات متحده آمریکا

توضیحات بیشتر:
‏حقوقدان، ناشر و کارشناس مالی که در سال ۱۹۱۱ (زمان قاجاریان) برای اصلاح مالیه به استخدام دولت ایران درآمد. وی آغاز به اصلاح امور مالی دولت ایران کرد (و خزانه دار کل گردید).

done in 0.0442 seconds