آخرین ویرایش : June 10, 2012

نظام الطبقجلی

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش نظامی


تحصیل در دبیرستان مرکزی . سپس دانشکده نظامی پادشاهی (1935-1936) و دانشکده ستاد.
تکمیل تحصیلات نظامی در بریتانیا .


مناصب و مشاغل


عضویت در

نیروهای نظامی عراق


در خلال حکومت پادشاهی دارای مناصب مهم نظامی داشت . از جمله فرماندهی گارد نظام پادشاهی اول (1949-1974) ، فرماندهی لشکر بیستم (1957) ، فرماندهی لشکر عبدالاله (1957) .
بعد از کودتای ژوئیه 1958 قاسم او را به عنوان فرمانده لشکر دوم در منطقه کرکوک اربیل منصوب کرد .
وی با رفعت الجاح سری به منظور کودتای نظامی در منطقه اش مشارکت نمود و نیز همراهی با حرکات دیگری که عبدالوهاب الشواف در موصل انجام داد . او در 14 مارس 1959 بعد از کشف عملیات نافرجام کودتا استعفا داد .


تاریخ تولد ۱۹۱۳م.
تاریخ درگذشت ۱۹۵۹/۰۹/۲۰م.
محل تولد شهر بغداد
محل درگذشت شهر بغداد
محاکمه در محکمه الشعب به ریاست فاضل عباس المهد اولی و محکوم به اعدام . در 20 سپتامبر 1959 حکم اعدام در میدان ام الطبون در بغداد اجرا شد .
ملیت کشور عراق

done in 0.0491 seconds