آخرین ویرایش : September 30, 2010

اخیر شیخ جمال انور

تحصیلات


محل تحصیل


مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۲۰۰۵م. تا ۲۰۰۹م. )
عضو پارلمان کردستان در دوره دوم .
عضو کمیسیون امور داخلی در پارلمان دوم .
عضو کمیسیون کشاورزی در پارلمان دوم .

عضو

نیروهای پیشمرگه کردستان عراق


قبل از عضویت در پارلمان قائم مقام نیروهای پیشمرگه در زاخو بوده است .


گرایشات


عضو


تاریخ تولد ۱۹۵۶م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد شهر سوران
متولد هاودیان در سوران .
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی

done in 0.0631 seconds