آخرین ویرایش : December 25, 2011

باران حاجی نادر سفر

تاریخ تولد ۱۹۴۰م.
تاریخ درگذشت ۱۹۶۵م.
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی

توضیحات بیشتر:
در قیام 1961 کردها بر علیه دولت مرکزی عراق شرکت کرده است. از 1962 همپیمان و همراه ملامصطفی بارزانی میشود. در چندین جنگ بارزانی را همراهی میکند تا اینکه نهایتاً در 1965 در منطقه دیلمان توسط ارتش عراق کشته میشود.

done in 0.0453 seconds