آخرین ویرایش : June 11, 2012

جلال الدین آیت الله زاده شیرازی

تحصیلات


محل تحصیل

مدرسه شریعت شیرازتحصیلات ابتدایی را در این مدرسه، و از محضر شیخ احمد دارابی، شیخ محمدعلی موحد و حاج حکیم، علوم دینی و حکمت آموخت.

منطقه اصفهاناز شیراز به اصفهان رفت و اصول فقه و مقدارى حكمت الهى را نزد شیخ میرزا حسن قاضى عسكر و سید صدرالدین كوپائى فراگرفت.


مناصب و مشاغل


موسس


روابط خانوادگی


نام پدر

نام برادر

دارای رابطه خانوادگی با

آیت الله شیخ مجدالدین محلاتیآیت الله زاده شیرازی عموی شیخ مجدالدینمحلاتی است.


سایر موارد


نام شاگردان وی

شیخ محمد علی موحدآیت الله زاده شیرازی از محضر شیخ علی موحد، علوم دینی و حکمت آموخت.

نام استادان وی

میرزا محمد حسن قاضی عسگرآیت الله زاده شیرازی از محضر داورپناه فقه و حکمت آموخت.

آیت الله محمد علی بیدآبادیآیت الله زاده شیرازی در محضر آیت الله شاه آبادی فقه و حکمت آموخت.


تاریخ تولد ۱۳۳۰/۱۱/۲۱ه.ق.
تاریخ درگذشت فوت شده
محل تولد منطقه شیراز
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • از اقدامات او بنیاد پل های فهلیان و شاپور، تصویب ساخت را کازرون به اهواز به منظور اتصال شیراز به خرمشهر.

done in 0.7199 seconds