آخرین ویرایش : June 11, 2012

شیخ بهاالدین محلاتی

تحصیلات


محل تحصیل

مدرسه شریعت شیراز


تحصیلات ابتدایی

منطقه شیراز


از سنین نوجوانی به تحصیل علوم دینی پرداخت و دروس مقدمات و سطح را در نزد چند تن از اساتید حوزه علمیه شیراز فرا گرفت، سپس به سطوح عالی و فلسفه و حکمت روی آورد و آن ها را در محضر برخی دیگر از اعاظم از جمله حاج سید اسماعیل کازرونی ادامه داد.

حوزه علمیه نجف

( از ۱۳۴۲ه.ق. تا ۱۳۴۹ه.ق. )

در سال 1342 قمری راهی حوزه علمیه نجف اشرف گردد و نزد اساتید و اعاظم آن حوزه از مراتب علمی و اخلاقی آن فرزانگان بهره مند و به درجه اجتهاد نایل گردید سپس به شیراز بازگشت.


مناصب و مشاغل


مدرس


روابط خانوادگی


نام پدر

نام پسر

نام برادر


سایر موارد


نام استادان وی


تاریخ تولد ۱۳۱۴ه.ق.
تاریخ درگذشت ۱۳۶۰ه.ش.
محل تولد شهر نجف
محل درگذشت منطقه شیراز
ملیت کشور ایران

done in 0.031 seconds