آخرین ویرایش : June 12, 2012

آیت الله محمد علی بیدآبادی

معروف به : شاه آبادی

تحصیلات


محل تحصیل

شهر نجف


به نجف رفت و مدت هفت سال شاگرد آخوند خراسانی و میرزا محمدتقی شیرازی بود و از این دو تن و سه تن از مراجع دیگر اجازهٔ اجتهاد گرفت.


مناصب و مشاغل


از رجال مذهبی


سایر موارد


نام شاگردان وی

جلال الدین آیت الله زاده شیرازیآیت الله زاده شیرازی در محضر آیت الله شاه آبادی فقه و حکمت آموخت.

نام استادان وی


محل تولد شهر اصفهان
متولد حسن آباد اصفهان
ملیت کشور ایران

done in 0.0351 seconds