آخرین ویرایش : June 16, 2012

میرزا صادق خان اکبر

مناصب و مشاغل


وزیر

وزارت پست و تلگراف (دوره قاجار)

( از ۱۲۹۹/۰۸ه.ش. تا ۱۲۹۹/۱۲ه.ش. )
در کابینه پسرعمویش، فتح الله خان اکبر ملقب به سپهدار اعظم، وزیر پست و تلگراف شد.

نماینده

مجلس شورای ملی ایران

( از ۱۳۰۰ه.ش. تا ۱۳۰۹ه.ش. )
نماینده رشت در چهار دوره مجلس بود: دوره سوم ( 14 آذر 1293 تا 21 آبان 1294 ه.ش) نماینده دوره چهارم (اول تیر 1300 تا 30 خرداد 1302ه.ش)، دوره پنجم ( 22 بهمن 1302 تا 22 بهمن 1304ه.ش)، نماینده دوره هفتم (14 مهر 1307 تا 4 آبان 1309ه.ش) بین دوره سوم و چهارم به مدت 6 سال مجلس تعطیل بود.

حاکم

منطقه گیلان

( از ۱۳۲۷ه.ق. تا ۱۳۳۳ه.ق. )
پس از فتح تهران، با فرمان عضدالملک نایب السلطنه رسما به حکمرانی گیلان منصوب گردید.


روابط خانوادگی


دارای رابطه خانوادگی با

حسن خان عمیدالسلطان


پسرعموی یکدیگرند.

میرزا کریم خان رشتی


پسرعموی یکدیگرند.

اکبر خان بیگلربیگی


میرزا صادق خان برادرزاده اکبرخان بیگلربیگی و داماد او بود.

عبدالحسین خان سردار محیی


پسر عموی یکدیگرند.

فتح الله خان اکبر سپهدار اعظم


پسرعموی یکدیگرند.


میرزا صادق خان اکبر

تاریخ تولد ۱۲۵۰ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۱۱ه.ش.
محل تولد شهر رشت
محل درگذشت شهر تهران
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:

صادق خان پسر حاجی میرزا مهدی خان امشه‌ای و از خاندان معروف اکبر، پس از اتمام تحصیلات رایج در آن زمان، همچون پسر عمویش فتح الله خان اکبر (سپهدار اعظم)، وارد تشکیلات عموی خود اکبر خان بیگلربیگی مالک معروف و اجاره دار گمرکات شمال ایران در عصر ناصری شد و اندکی بعد به افتخار دامادی وی نایل آمد و پس از درگذشت نامبرده، یکی از دو وارث ثروت اکبر خان گردید. از این تاریخ صادق خان ابتدا با لقب مجیب السفرا و سپس محتشم الملک (1310ه.ق) به یکی از اعیان طراز اول گیلان بدل شد و به واسطه مردم‌داری و حسن سلوک بسیار مورد توجه اهالی بود. پس از فتح تهران، حاکم گیلان و چهار دوره نماینده مجلس شد.


done in 0.0561 seconds