آخرین ویرایش : June 15, 2012

ایرج میرزا جلال‌الممالک

تحصیلات


محل تحصیل

مدرسه دارالفنون تبریز


در این مدرسه مقدمات عربی و فرانسه را آموخت.


مناصب و مشاغل


مدیر

ماهنامه ورقه (چاپ تبریز)


نخستین نشریه دانشجویی تبریز

معاون

مدرسه دارالفنون تبریز


وقتی امیرنظام گروسی مدرسه مظفری را در تبریز تاسیس کرد، ایرج میرزا سمت معاونت آن مدرسه را یافت


روابط خانوادگی


نام پدر


ایرج میرزا جلال‌الممالک

تاریخ تولد ۱۲۵۱ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۰۵/۱۲/۲۲ه.ش.
محل تولد شهر تبریز
محل درگذشت شهر تهران

ملیت کشور ایران
مدفن گورستان ظهیرالدوله در تهران

توضیحات بیشتر:
  • از جمله شاعران برجسته ایرانی در عصر مشروطیت (اواخر دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی) و از پیشگامان تجدد در ادبیات فارسی بود. ایرج میرزا در قالب‌های گوناگون شعر سروده و ارزشمندترین اشعارش مضامین انتقادی، اجتماعی، احساسی و تربیتی دارند. شعر ایرج ساده و روان و گاهی دربرگیرندهٔ واژگان و گفتارهای عامیانه‌ است و اشعار او تأثیر عمیقی بر شعر دوره مشروطیت گذاشت.
  • پس از مرگ پدرش، منصب صدرالشعرایی دربار ولیعهد در تبریز به او عرضه شد اما از شاعری دربار کناره گرفت و به مشاغل دولتی مختلفی از جمله کار در وزارت فرهنگ (معارف آن‌ زمان) پرداخت. سپس به استخدام اداره گمرک درآمد و پس از مشروطیت هم در مشاغل مختلف دولتی از جمله وزارت کشور در سمت فرماندار آباده و معاونت استانداری اصفهان خدمت کرد.
  • وی علاوه بر ترکی و فارسی به زبانهای عربی و فرانسه نیز تسلط داشت. در مشهد خدمت می کرد که شعری در نکوهش حجاب زنان گفت که منجر به طعن عوام شد که خواهان تبعید او بودند، او را به تهران طلبیدند تا در مرکز به وی کار دهند ولی او مایل بود باز به خراسانش بفرستند.
  • ایرج میرزا در خیابان ایران (عین‌الدوله)، خیابان پهلوی، بازارچه سقاباشی تهران به علت سکته قلبی درگذشت و در گورستان ظهیرالدوله، شمیران به خاک سپرده شد.از وی یک پسر و یک دختر باقی ماند.

done in 0.0536 seconds