آخرین ویرایش : June 16, 2012

میرزا کریم خان رشتی

معروف به : خان اکبر

گرایشات


موسس

"کمیته ستار" در ایران


میرزا کریم خان رشتی در رأس کمیته سری قرار داشت.


حوادث مهم زندگی


مشارکت در

انقلاب مشروطه ایران

( از ۱۳۲۷ه.ق. )
در دوران استبداد صغیر، میرزاکریم خان رشتی کمیته ستار را با همکاری اعضای فرقه سوسیال دموکرات قفقاز و داشناکهای ارمنی به رهبری یپرم خان، در رشت تشکیل داد. در اولین حرکت نقشه قتل آقابالاخان سردارافخم، حاکم مستبد گیلان را در باغ مدیرالملک اجرا کرد، در پی آن نیروهای حکومتی خلع سلاح و کنترل شهر رشت به دست مشروطه خواهان افتاد و رشت نخستین شهری شد که از زیر فرمان محمدعلی شاه خارج گشت.

تبعید به

منطقه یزد


ولی پس از اولتیماتوم دولت روس، به همراه جمعی دیگر از جمله سید یحیی ناصرالاسلام ندامانی به یزد تبعید شد.


روابط خانوادگی


نام پدر

نام برادر

دارای رابطه خانوادگی با

فتح الله خان اکبر سپهدار اعظم


پسرعموی یکدیگرند.

اکبر خان بیگلربیگی


میرزا کریم خان رشتی برادرزاده اکبر خان بیگلربیگی بود.

میرزا صادق خان اکبر


پسرعموی یکدیگرند.


تاریخ درگذشت ۱۳۲۳ه.ش.
محل درگذشت شهر تهران
ملیت کشور ایران
مدفن گورستان ابن بابویه شهر ری

توضیحات بیشتر:
  • در سال 1908، زمانی که معاضدالسلطنه پیرنیا نشریه صور اسرافیل را در سویس منتشر می­ کرد، میرزا کریم ­خان در کنار او حضور داشته و با لنین آشنایی یافته است
  • هیچ مقام و منصبی را نپذیرفت و تا پایان عمر در زمزه رجال متنفذ پشت پرده سیاست قرار داشت. در هنگام جنگ جهانی اول در کمیته دفاع ملی که عده ای نمایندگان مجلس شامل مدرس، سلیمان ­خان میکده و محمدصادق طباطبایی در قم تشکیل دادند عضویت داشت، بعد از آن به کمیته زرگنده پیوست که علیه نهضت جنگل عمل می کرد.
  • او که در جهت تحکیم پایه‌های قدرت رضاخان، نظر مساعد سفارت شوروی در تهران را جلب کرده بود، مورد غضب این رضاشاه قرار گرفت و تا پایان سلطنت وی یعنی سال ۱۳۲۰ ه. ش در تبعید بسر می‌برد ولی پس از روی کار آمدن محمدرضا شاه پهلوی به تهران احضار شد و مشاور و ندیم پادشاه جوان گردید.

done in 0.058 seconds