آخرین ویرایش : June 16, 2012

حسن خان عمیدالسلطان

روابط خانوادگی


نام پدر

نام برادر

دارای رابطه خانوادگی با

فتح الله خان اکبر سپهدار اعظمپسرعموی یکدیگرند.

میرزا صادق خان اکبر


پسرعموی یکدیگرند.

اکبر خان بیگلربیگیعمیدالسلطان برادرزاده اکبر خان بیگلربیگی بود.


تاریخ درگذشت فوت شده
محل تولد منطقه گیلان
ملیت کشور ایران
پیرو مذهب شیعه

توضیحات بیشتر:

یکی از کانون های پایداری مشروطه خواهان در گیلان بود. مشروطه خواهان گیلانی به سرکردگی میرزاکریم خان رشتی، معزالسلطان، عمید السلطان و میرزاحسین خان کسمایی با اعضای فرقه سوسیال دموکرات قفقاز و داشناکهای ارمنی به رهبری یفرمخان، در رشت فراهم آمد. ماجرا از قتل آقابالاخان سردارافخم، حاکم مستبد گیلان و از دشمنان قسم خورده مشروطیت، در باغ مدیرالملک، با نقشه میرزاکریم خان رشتی، آغاز شد و در پی آن جنگی در شهر درگرفت که رهبریش را معزالسلطان رشتی، میرزاحسین خان کسمایی، میرزاکوچک خان رشتی، یفرمخان و والیکوی گرجی به عهده داشتند. در این جنگ رشت به دست مشروطه خواهان افتاد و نخستین شهری شد که کاملا از زیر فرمان شاه خارج گشت. در این حین پیروزی بزرگ دیگری هم برای مشروطه خواهان بدست آمد و آن همانا جدایی محمدولیخان خلعتبری ( سپهدار تنکابنی) از جمع مستبدین و پیوستن او به مشروطه طلبان بود.


done in 0.0264 seconds