از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۳۲۵-۰۸-۰۲ه.ق.-


توضیحات بیشتر:

نشریه‌ای‌ اجتماعی‌ و سیاسی‌ و طنزآمیز بود که سید اشرف‌الدین حسینی در دوران جنبش مشروطه ایران ابتدا در رشت و سپس در تهران منتشر می‌کرد.

done in 0.0431 seconds