آخرین ویرایش : June 16, 2012

حاج شیخ علی فومنی

تحصیلات


محل تحصیل

شهر کربلا

( از ۱۲۸۹ه.ش. تا ۱۳۱۲ه.ش. )
برای تکمیل تحصیلات در سال ۱۲۸۹ رهسپار کربلا شد و ظرف ۵ سال از درس سرور فقیهان شیخ زین العابدین مازندرانی و دیگر استادان پرداخت. آنگاه در منزل حاج میرزا حبیب الله رشتی در نجف اشرف اقامت گزید و از وی و استادان دیگر علوم دینی و فلسفه و کلام را اموخت تا به اجتهاد مطلق رسید.


گرایشات


مخالف با

انقلاب مشروطه ایران


در مشروطه او به صف مشروعه خواهان پیوست و با مشروطه طلبان مبارزه کرد.


حوادث مهم زندگی


نام قاتل

میرزا حسین کسمایی

( ۱۹۰۹/۰۴م. )

کسمایی مسئول قتل اعدام گونه حاج شیخ علی فومنی، یک روحانی ضد مشروطه اهل رشت در خانه اش در آوریل ۱۹۰۹ بود. در تابستان ۱۹۱۹ افسر سیاسی بریتانیا در رشت به تهران گزارش داد که در حدود ۱۳ سال پیش، یعنی کسمایی بود که همراه دیگر مجاهدین از خانه آقا شیخ علی مجتهد بازدید کرد و به او در حضور خانواده اش شلیک کرد و او را کشت. وقتی به خانه اش بر می‌گشت شنید که شیخ نمرده و پزشکی فرستاده شده‌است. لذا باز به خانه اش برگشت و به در کوبید و گفت «دکتر ماوزر [نوعی تفنگ] آمده.» وقتی وارد شد و دید شیخ هنوز زنده‌است گلوله‌های بیشتری به بدن و سرش شلیک کرد.


سایر موارد


نام استادان وی

ملا محمد کاظم خراسانیزین‌ العابدین حائری مازندرانی


شیخ علی فومنی در کربلا از شاگردان حائری مازندرانی بود.

آیت الله حبیب الله رشتی


شیخ علی فومنی در دوره تحصیل در کربلا، در منزل حاج میرزا حبیب الله رشتی در نجف اشرف اقامت گزید و از وی و استادان دیگر علوم دینی و فلسفه و کلام را اموخت تا به اجتهاد مطلق رسید. شیخ علی رشتی فومنی به استناد اجازه نامه از حاج میرزا حبیب اللّه رشتی، شیخ حسن مامقانی، شیخ محمد طه نجف تبریزی و فاضل شربیانی، حدیث روایت می‌کرد.

مرتبط با

حاج ملا محمد خمامی


شیخ علی در مشروطه به صف مشروعه خواهان پیوست و با مشروطه طلبان مبارزه کرد. او در این مبارزه با روحانی بزرگ گیلان ملا محمد خمامی همراه شد. در تلگرافی که مجلس شورا به حاجی خمامی مخابره کرد و او را از حرکت به سوی پایتخت منصرف ساخت، نام حاجی شیخ علی نیز به دنبال اسم حاجی خمامی ذکر شده‌است.


تاریخ تولد ۱۲۶۸ه.ق.
تاریخ درگذشت ۱۳۲۷/۰۴/۰۲ه.ق.
محل تولد منطقه رشت
محل درگذشت منطقه رشت
ملیت کشور ایران
پیرو مذهب شیعه

توضیحات بیشتر:
  • شیخ علی که از مجتهدان بنام بود.
  • مقدمات را از پدرش آموخت و فقه و اصول و فلسفه و کلام را نزد علمای رشت مانند مولی حسنعلی مولی محمدعلی امام جمعه خواند. بیست ساله بود که پدرش فوت کرد.
  • شیخ علی رشتی سال ۱۳۱۲ق از عتبات به زادگاهش کوچ کرد. به مقام پیشنمازی و قضا و تدریس نشست و به مرجعیت عالی نائل آمد.

done in 0.0321 seconds