آخرین ویرایش : June 26, 2012

فالح عبدالجبار

تحصیلات


محل تحصیل

کالج بیرکبک (Birkbeck) در لندن


کسب مدرک دکتری از این کالج .


مناصب و مشاغل


مدرس

دانشگاه لندن


استاد و پژوهشگر در جامعه شناسی در دانشگاه لندن .

کالج بیرکبک (Birkbeck) در لندن


استاد و پژوهشگر جامعه شناسی در مدرسه سیاست و جامعه شناسی کالج برکبک .


آثار


نویسنده


ملیت کشور ایالات متحده آمریکا
وی دارای تابعیت آمریکایی است .
کشور عراق

توضیحات بیشتر:
وی عراق را در سال 1978 ترک کرد . مدیر پژوهش و انتشارات در مرکز مطالعات اجتماعی عالم عربی در نیکوزیا و بیروت (1983-1990) . متخصص مطالعات اندیشه سیاسی و اجتماعی در خاورمیانه با تمرکز بر موضوعات : دین ، جامعه مدنی و ... .

done in 0.0277 seconds