آخرین ویرایش : December 3, 2011

جلال علی عبدالله عثمان

مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۲۰۰۹م. تا ۲۰۱۳م. )
عضو پارلمان کردستان عراق در دوره سوم .
عضو ائتلاف لیست کردستانی برای دوره سوم انتخابات پارلمان کردستان .
عضو کمیسیون کشاورزی و آبیاری در پارلمان .
عضو کمیسیون اقتصاد و دارایی در پارلمان .


گرایشات


عضو


ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی

done in 0.0485 seconds