آخرین ویرایش : December 3, 2011

بابکر زیباری

مناصب و مشاغل


رئیس

ستاد کل ارتش عراق

( از ۲۰۰۸م. )
با درجه ارتشبد.
از سال 2005 و دو سال پس از سقوط صدام حسین وی از سوی کردها به مرکز عراق فرستاده شد تا در ستاد ارتش عضویت یابد.
از سال 2008 با تقسیم بندهایی که در میان عراقی ها انجام شد ریاست ستاد کل ارتش عراق به وی سپرده شد. پست مذکور جنبه تشریفاتی داشته و بر طبق قانون اساسی عراق ریاست کل نیروهای مسلح بر عهده شخص نخست وزیر است.


گرایشات


عضو


روابط خانوادگی


دارای رابطه خانوادگی با


محل سکونت شهر بغداد
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی

توضیحات بیشتر:
وی از منتقدین قرارداد امنیتی امریکا و عراق مبنی بر خروج امریکاییها تا پایان سال 2011 است و در چند سخنرانی و نیز طرحی خواهان ابقای این نیروها تا 2020 است. و همچنین باید گفت از مخالفین ادغام نیروهای مسلح پیشمرگ کرد در ارتش عراق است.

done in 0.0554 seconds