آخرین ویرایش : June 22, 2012

آلیخ گروال

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه هاروارد

( از ۲۰۰۸م. )
دوره آموزش مدیریت پیشرفته.


مناصب و مشاغل


رئیس

شرکت گروه شرکت های المناعی در قطر

( از ۲۰۱۰م. )
مدیرعامل

کارمند

شرکت گروه شرکت های المناعی در قطر

( از ۲۰۰۴م. )
مدیرمالی 2004 تا 2008
مدیر اجرایی 2008 تا 2009


سایر موارد


مرتبط با

سایت Arabian business

( ۲۰۱۲م. )
به اعلام این سایت Arabian Business، وی بیست و نهمین فرد قدرتمند قطر در سال 2012 به شمار می رود.


آلیخ گروال

تاریخ درگذشت در قید حیات
ملیت بریتانیا
هندی الاصل

توضیحات بیشتر:
  • کارمند شرکت جیمز هاردی (James Hardie) استرالیا، مدیر مالی شرکت جیمز هاردی استرالیا بوده است.
  • در سال های 2001 تا 2004 مدیر اجرایی شرکت KPMG هند بوده است

done in 0.0248 seconds