از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--


توضیحات بیشتر:

آمستردام پایتخت کشور هلند است و در غرب این کشور واقع شده است.

done in 0.0697 seconds