آخرین ویرایش : June 23, 2012

مرزوق بشیر مرزوق

تحصیلات


محل تحصیل

کشور مصر

( تا ۱۹۷۷م. )
کارشناسی ادبیات و نقد تئاتر.

دانشگاه ایالتی نیویورک (SUNY)

( تا ۱۹۸۱م. )
کارشناسی ارشد علوم ارتباطات.

مراکز آموزش عالی


دکترای فلسفه علوم ارتباطات.


مناصب و مشاغل


رئیس

دفتر رسانه ای قطر در ایالات متحده آمریکا

( از ۱۹۹۳م. تا ۱۹۹۷م. )
مدیر.

عضو

وزرات فرهنگ و اطلاع رسانی قطر - اعلام و الثقافه

( از ۱۹۸۹م. تا ۱۹۹۲م. )
مدیر بخش برنامه ریزی و پیگیری وازرت فرهنگ و اطلاع رسانی 1989-1992

شورای عالی امور جوانان قطر

( از ۱۹۸۸م. تا ۱۹۸۹م. )
مدیر امور فرهنگی.

مدرس

دانشگاه قطر (QU)


استاد دانشگاه.

سردبیر

مجله التعاون

( از ۱۹۹۹م. تا ۲۰۰۷م. )

روزنامه انگلیسی زبان Gulf Times

( از ۲۰۰۹م. )

مجری

رادیو قطر

( از ۱۹۷۷م. تا ۱۹۸۸م. )

کارمند

وزارت فرهنگ، هنر و میراث فرهنگی (ثقافة والفنون والتراث) قطر

( از ۲۰۰۹م. )
مدیر اداره تحقیقات و مطالعات فرهنگی.

شورای همکاری کشورهای حاشیه خلیج فارس (GCC) (مجلس التعاون الخلیجی)

( از ۱۹۹۸م. )
مدیر بخش رسانه.

نشریه الدوحه (چاپ قطر)

( از ۱۹۷۸م. تا ۱۹۷۹م. )
مدیر بخش مطالعات امور خلیج فارس.


آثار


نویسنده


سایر موارد


مرتبط با

سایت Arabian business

( ۲۰۱۲م. )
به اعلام این سایت وی پنجاهمین فرد قدرتمند قطر در سال 2012 به شمار می رود.


مرزوق بشیر مرزوق

ملیت کشور قطر

توضیحات بیشتر:

در تاسیس انجمن ها و گروه های متعددی همچون انجمن روزنامه نگاران قطر، انجمن ادبا و متفکرین قطر و گروه تئاتر الاهلی نقش مهمی داشته است.


done in 0.0333 seconds