آخرین ویرایش : June 26, 2012

محی الدین عبدالحمید

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش نظامی

( تا ۱۹۴۳م. )
تحصیل در دانشکده ارتش 1935-1936 .
تحصیل در دانشکده ستاد 1941-1943 .

مراکز آموزش عالی

( از ۱۹۴۵م. تا ۱۹۵۰م. )
تحصیل در رشته حقوق .


مناصب و مشاغل


وزیر

وزارت آموزش و پرورش عراق

( از ۱۹۵۹م. تا ۱۹۶۰م. )

وزارت صنایع عراق

( از ۱۹۶۰م. تا ۱۹۶۳م. )
بعد از سرنگونی حکومت عبدالکریم قاسم تا سپتامبر 1963 به عنوان وزیر صنایع فعالیت کرد .

عضویت در

نیروهای نظامی عراق


رئیس کمیته عالی افسران .
رئیس اجتماعات کمیته مرکزی .
فرمانده لشگر زره پوش چهارم از 14 ژوئیه 1958 تا 7 فوریه 1959 .


حوادث مهم زندگی


زندانی

زندان های عراق


زندانی و سپس مجبور به بازنشستگی شد .


تاریخ تولد ۱۹۱۴م.
محل سکونت کشور انگلستان
تحصیل در مدرسه افسران انگلیس .
محل تولد شهر بغداد
ملیت کشور عراق

done in 0.054 seconds