آخرین ویرایش : September 30, 2010

آرام رسول مامند

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه برونیل لندن


لیسانس حقوق


مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۲۰۰۵م. تا ۲۰۰۹م. )
عضو پارلمان کردستان در دوره دوم .
معاون کمیسیون کار و آبادانی در پارلمان دوم .
نایب رئیس کمیسیون ارتباطات و روشنفکری در پارلمان دوم کردستان .

عضو


گرایشات


عضو

حزب دموکرات کردستان (PDK) عراق


پیش از عضویت در پارلمان معاون شاخه 11 حزب دموکرات کردستان بوده است .


تاریخ تولد ۱۹۷۴م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد شهر رانیه
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی

توضیحات بیشتر:
از جمله اعضای فعال در بخش پناهندگان عراقی محسوب می شود .

done in 0.0477 seconds