آخرین ویرایش : June 26, 2012

میرزا صادق خان بروجردی

تحصیلات


محل تحصیل

شهر تهران


در ۲۷ سالگی به تهران آمد و به تحصیل پرداخت و علوم قدیم را به کلی فراگرفت و در علوم ادبی، فقه و اصول، فلسفه و حکمت مهارت پیدا کرد.


مناصب و مشاغل


سردبیر


حوادث مهم زندگی


مشارکت در

انقلاب مشروطه ایران


او یکی از آزادی‌خواهان صدر مشروطیت بود و از جمله شاگردان و مریدان سیدجمال‌الدین اسدآبادی بود.


تاریخ تولد ۱۳۳۷ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۲۲ه.ش.
محل تولد منطقه بروجرد
محل درگذشت منطقه کرمانشاه
میرزا صادق بروجردی در اواخر عمر خود حدود ۲۵ سال ساکن کرمانشاه بود.و در سال ۱۳۲۲ در همان شهر بدرود حیات گفت.
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • فرزند میرزا عبدالاحد.
  • در جنگ بین­ الملل اول و هنگام اشغال ایران توسط متفقین به همراه سید حسن­ مدرس محسن اسکندری و تنی چند به کرمانشاه رفتند تا دولت موقت تعیین کنند . بعد از اینکه با شکست مواجه شدند، اجبارا به تبعید به استانبول فرستاده شدند که بعد از عفو عمومی از طرف وثوق به ایران بازگشتند.

done in 0.0503 seconds