آخرین ویرایش : July 15, 2012

محمد قلی میرزا ملک آرا

مناصب و مشاغل


حاکم

منطقه استرآباد

( از ۱۲۲۸ه.ق. تا ۱۲۵۰ه.ق. )

منطقه مازندران

( از ۱۲۲۸ه.ق. تا ۱۲۵۰ه.ق. )
در سال 1228 به حکومت استرآباد و مازندران منصوب شد و به ملک آرا ملقب گردید.


حوادث مهم زندگی


تبعید به

منطقه همدان

( از ۱۲۵۰ه.ق. )

بعد از فوت فتحعلی شاه، در سال 1250 که محمدشاه به تخت نشست وی مانند دیگر برادرانش تمایلی به اطاعت از محمدشاه نداشت قائم مقام فراهانی او را به بهانه شرکت در جلوس پادشاه به تهران فراخواند اما وی در ملاقات هایش با محمدشاه، به وی اعتنا نمی کرد بدین ترتیب به همدان تبعیدش شد و تا اواخر عمر در همدان در حال تبعید به سر می برد تا او را به تهران آوردند و در سال 1289ق در 87 سالگی درگذشت.


روابط خانوادگی


نام پدر

فتحعلی شاه قاجار


پسر سوم فتحعلی شاه قاجار

نام برادر

نام پدربزرگ

دارای رابطه خانوادگی با

فریدون میرزا فرمانفرماملک آرا عموی فریدون میرزا بود.

احمد میرزا معین الدوله


معین الدوله برادرزاده محمد قلی میرزا بود.

حمزه میرزا حشمت الدوله


ملک آرا عموی حشمت الدوله بود.


سایر موارد


شاهزاده


تاریخ تولد ۱۲۰۳/۰۹/۲۲ه.ق.
محل درگذشت شهر تهران
وفاتش در تهران و در سال ۱۲۸۹ در سن ۸۶ سالگی اتفاق افتاد.
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
محمد قلی میرزا شعر می سرود و خسروی تخلص می کرد. فامیل ملک آرا کنونی از اعقاب وی هستند.

done in 0.0666 seconds