آخرین ویرایش : June 29, 2012

میرزا نصرالله خان مشیرالدوله نائینی

مناصب و مشاغل


نخست وزیر

حکومت قاجار

( ۱۳۲۴ه.ق. )
در سال 1324ه.ق پس از سقوط عین­ الدوله، صدراعظم مظفرالدین شاه شد. نخستین اقدام میرزا نصرالله آزادی زندانیان سیاسی بود. چند روز بعد فرمان مشروطیت را از مظفرالدین‌شاه گرفت و از علما درخواست کرد تا به تهران بازگردند و با انجام انتخابات، اولین مجلس شورای ملی را تشکیل داد. او در 18 شعبان 1324 ه.ش در باغ گلستان اولین دولت مشروطه را تشکیل داد و پس از مرگ مظفرالدین شاه در پائیز آن سال تاج پادشاهی را بر سر محمدعلی میرزا نهاد. مدت 6 ماه در سلطنت مظفرالدین شاه و دو ماه در سلطنت محمدعلی شاه، رئیس الوزرا بود.

وزیر

وزارت خارجه ایران (دوره قاجار)

( از ۱۳۱۷ه.ق. تا ۱۳۲۴ه.ق. )
در 1317 ه.ق محسن‌خان‌ مشیرالدوله‌ (وزیر خارجه) فوت‌ کرد و معاونش میرزا نصرالله‌ خان‌ به‌ لقب‌ مشیرالدوله‌ و به‌ مقام‌ وزارت‌ خارجه‌ نائل‌ شد و تا سال 1324 ه.ق در این منصب باقی ماند. در 1319 ه.ق و دوران وزارت او بود که امتیاز استخراج نفت به مدت 60 سال به ویلیام دارسی واگذار شد.

موسس

مدرسه علوم سیاسی تهران

( از ۱۳۱۷ه.ق. )
مدرسه عالی و یا‌‌ همان مدرسه علوم سیاسی به دستور مظفرالدین شاه و با سعی و کوشش میرزا نصرالله خان مشیرالدوله، وزیر خارجه و پسرش میرزا حسن‌خان مشیرالملک در سال ۱۲۷۸ه.ش به منظور تربیت دیپلمات و مأمورین وارد به امور سیاسی برای وزارت امور خارجه تأسیس شد.

معاون

وزارت خارجه ایران (دوره قاجار)

( از ۱۲۹۹ه.ق. تا ۱۳۱۷ه.ق. )
در 1299 ه.ق در زمان ریاست ناصر الملک قراگزلو ملقب به مصباح الملک شد و نیابت اول وزارتخانه را داشت. در 1308 ه.ق زمانی که میرزا عباس خان قوام الدوله به وزارت رسید، میرزا نصرالله ملقب به مشیرالملک و همه کاره وزارت خارجه شد. در 1314 ه.ق پس از سفر محسن خان مشیرالدوله به اروپا به دلیل بیماری، او که معاون وزارتخانه بود، ریاست وزارت خارجه را بر عهده گرفت.


روابط خانوادگی


نام پسر

نام برادر

دارای رابطه خانوادگی با

ابوالحسن خان پیرنیا معاضدالسلطنه


ابوالحسن خان برادرزاده نصرالله خان مشیرالدوله بود.

اسحاق خان مفخم الدوله


اسحاق خان داماد نصرالله خان مشیرالدوله بود.


میرزا نصرالله خان مشیرالدوله نائینی

تاریخ تولد ۱۲۶۱ه.ق.
تاریخ درگذشت ۱۳۲۷ه.ق.
محل تولد شهر نائین
محل درگذشت شهر تهران
ملیت کشور ایران
مدفن امامزاده صالح در تهران

توضیحات بیشتر:
  • نصرالله خان پسر محمد پسر ابوطالب پسر محمد پسر میرعبدالوهاب از عرفای نائین بود. بعد از فوت پدرش آقامحمد، در سن بیست و یک سالگی (1287ه.ق) به تهران آمد و در قهوه خانه باغ ایلچی کار کرد. مدتی در خدمت میرزا ابراهیم خان پسیان به عنوان منشی مخصوص وزارت خارجه به کار محرری پرداخت و پس از چندی همراه وی به کارگزاری آذربایجان اعزام شد.
  • بعد از مرگ میرزا ابراهیم خان، به تهران آمد و به جرگه منشیان وزارت خارجه پیوست تا اینکه در سال 1297 ه.ق میرزا سعیدخان، مجدداً وزیر خارجه شد و مشیرالدوله به نیابت سوم وزارت خارجه منصوب شد. در 1299 ه.ق و سال های بعد از آن نیابت اول وزارت خارجه با او بود. در سال 1314ه.ق پس از عزل امین السلطان به وزارت لشکر منصوب شد. در 1323 ه.ق با حفظ پست وزارت خارجه، وزارت داخله را هم به عهده داشت.
  • در اوخر محرم 1325 ه.ق مشیرالدوله از مقام نخست وزیری کنار رفت. محمدعلی شاه بعد از کشته شدن امین ­السلطان، او را مامور تشکیل کابینه کرد که مشیرالدوله نپذیرفت. او در شعبان 1325 ه.ق به دلیل ناراحتی قلبی در گذشت.

done in 0.032 seconds