آخرین ویرایش : July 7, 2012

وائل عبداللطیف

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه بغداد عراق

( تا ۱۹۷۳م. )
فارغ التحصیل دانشکده حقوق دانشگاه بغداد.

مراکز آموزش عالی

( تا ۱۹۸۲م. )
فارغ التحصیل انستیتیو قضایی .


مناصب و مشاغل


وزیر

وزارت امور استان های عراق

( از ۲۰۰۴م. )
وزیر امور استان ها در دولت ایاد علاوی .

نماینده

استاندار

استان بصره


او قاضی ای بود که بعد از سقوط صدام حسین در سال 2003 به عنوان استاندار بصره انتخاب شد.

قاضی

دستگاه قضایی عراق


قاضی در بصره و نیز در المثنی سماوه .

عضو


تاریخ تولد ۱۹۵۰م.
محل تولد شهر بصره
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:
موسس حرکت السلام و التنیة . مشارکت در انتخابات 2005 ، سپس ائتلاف با لیست ملی عراق به رهبری ایاد علاوی . جمعیت او طی دو انتخابات مجلس تنها توانست یک کرسی از منتخبان ملت را به خود اختصاص دهد . مشارکت در کمیته های متعدد از جمله : رئیس کمیته آماده سازی انتخابات ، عضو در کمیته قانونی و عضو هیئت مصالح ملی .

done in 0.0573 seconds