آخرین ویرایش : July 3, 2012

عامر عبدالله

تحصیلات


محل تحصیل

شهر بغداد


تحصیل در رشته حقوق .

شهر قاهره


تحصیل در رشته حقوق .


مناصب و مشاغل


مشاور

عبدالکریم قاسم


عامر عبدالله یکی از افراد قابل اعتماد عبدالکریم قاسم و مرجع مشاوران او بود .


گرایشات


موسس

حزب الشعب عراق

( از ۱۹۴۸م. )
مشارکت در تاسیس حزب الشعب در سال 1948 بعد از سرکوب .

عضو

حزب کمونیست عراق (الحزب الشیوعی العراقی)

( از ۱۹۵۱م. )
وی در سال 1951 به حزب کمونیست نزدیک شد .
در سال 1955 به عنوان عضو در کمیته مرکزی حزب انتخاب شد .


تاریخ تولد ۱۹۲۴م.
محل تولد شهر عانه
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:
نام حزبی او أکرم بوده است . همسر او آنانکوفا (اهل بلغارستان) است که در سال 1959 با او ازدواج کرد . عامر عبدالله بعد از فروپاشی تفاهم و توافق بین حزب کمونیست و حزب بعث به کردستان عراق مهاجرت نمود .

done in 0.0528 seconds