آخرین ویرایش : July 2, 2012

غلامرضا رشید یاسمی

معروف به : رشید یاسمی

تحصیلات


محل تحصیل

شهر کرمانشاه


تحصیلات مقدماتی.

مدرسه سن لویی در تهران


بعد از گذراندن تحصیلات مقدماتی در کرمانشاه، به تهران رفت و دورهٔ متوسطه را در دبیرستان سن لویی گذراند.
از این هنگام به تشویق نظام وفا که معلم ادبیات او بود به سرودن شعر پرداخت.


مناصب و مشاغل


موسس

عضو

فرهنگستان ایرانشورای عالی فرهنگ در تهران

( از ۱۳۱۷ه.ش. )
درسال 1316 شمسي باتصويب فرهنگستان ايران، وزارت معارف به وزارت فرهنگ تغييرنام داده ودرپي آن شوراي عالي معارف به شوراي عالي فرهنگ تبديل شد. اولين جلسه شوراي عالي فرهنگ در26مهرماه 1317 به رياست اسماعیل مرآت ، كفيل وزارت فرهنگ تشكيل شد.

مدرس

دانشگاه تهران

( از ۱۳۱۲ه.ش. تا ۱۳۲۰ه.ش. )
تا پایان عمر در دانشگاه مدرس بود.

دانشسرای عالی تهراننویسنده

روزنامه شفق سرخ (چاپ ایران)


مقاله نویس این نشریه بود و همین مقالات موجب شهرت ادبی او گردید.

کارمند

مجله دانشکده (چاپ ایران)

( از ۱۲۹۷/۰۲ه.ش. تا ۱۲۹۸/۰۲ه.ش. )
در تهران، به سال 1295ش، انجمني ادبي به نام جرگه دانشوري بر پا شد كه پس از چندي «دانشكده» نام گرفت و ارگان ماهانه‌اش، از ارديبهشت 1297 تا ارديبهشت سال بعد با 12 شماره در 10 مجلّد، با همان نام «دانشكده» به چاپ رسيد.


آثار


نویسنده

مترجم

کتاب " تاریخ قرن هیجدهم، انقلاب کبیر فرانسه و امپراتوری ناپلئون "

( ۱۳۱۰ه.ش. )

کتاب " تاریخ ادبیات ایران "

( ۱۳۱۶ه.ش. )
نویسنده: ادوارد براون، جلد چهارم از صفویه تا عصر حاضر.

کتاب " ایران در زمان ساسانیان "

( ۱۳۱۷ه.ش. )
نویسنده: کریستنسن

کتاب " چنگیز خان "

( ۱۳۱۳ه.ش. )
نویسنده: هارولد لمب

کتاب " تاریخچهٔ نادرشاه "

( ۱۳۱۳ه.ش. )
نویسنده: مینورسکی.

کتاب " رمان شاگرد (دیسیپل) "


نویسنده: پل بورژه.

کتاب " آیین دوستیابی "

( ۱۳۲۰ه.ش. )
نویسنده: دیل کارنگی.

کتاب " نصایح اپیکتتوس حکیم "کتاب " ئاتر انوش (منظوم) "کتاب " اندرز اوشنرداناک "


ترجمه از زبان پهلوی.

کتاب " اندرز آذرباد مهراسپندان "


ترجمه از زبان پهلوی.

کتاب " ارداویراف‌نامه "


اَرداویراف‌نامه یا اَرداویرازنامه نام یکی از کتاب‌های نوشته شده به زبان پارسی میانه است که از پیش از اسلام بجا مانده‌است.


روابط خانوادگی


دارای رابطه خانوادگی با

محمد باقر میرزا خسروی کرمانشاهی


غلامرضا یاسمی از نوادگان دختری محمد باقر میرزا خسروی بود.


تاریخ تولد ۱۲۷۵/۰۸/۲۸ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۳۰ه.ش.
محل تولد شهر کرمانشاه
در شهر گهواره از توابع کرمانشاه زاده شد.
محل درگذشت شهر تهران
روز یازدهم اسفند ۱۳۲۷ هنگام سخنرانی در دانشکدهٔ ادبیات دچار سکته شد، و پس از معالجه سفری دیگر به اروپا رفت.
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • نویسنده، مورخ، مترجم و شاعر معاصر ایرانی است.
  • پدر او محمد ولی‌خان گورانی شاعر، نقاش و خوشنویس بود. در سال ۱۳۲۲ جزو هیئتی از استادان ایرانی همراه با علی‌اصغر حکمت و ابراهیم پورداود به هند سفر کرد. در سال ۱۳۲۴ به منظور مطالعه به فرانسه رفت و دو سال در آن کشور اقامت داشت. رشید یاسمی گذشته از مقالات ادبی و تاریخی و فلسفی و انتقادی که از او در مجلات نوبهار، ارمغان، آینده، تعلیم و تربیت، یغما، مهر و نشریات دیگر چاپ شده است، دارای تالیفات و تحقیقات و ترجمه‌های متعدد است. اندرزنامه اسدی طوسی (تصحیح)در سال ۱۳۰۴، سلامان و ابسال جامی (تصحیح) در سال ۱۳۰۶، دیوان هاتف اصفهانی (تصحیح) سال ۱۳۰۷، ادبیات معاصر (ذیل بر ترجمهٔ جلد چهارم تاریخ ادبی ایران ادوارد براون) سال ۱۳۱۶، دیوان مسعود سعد سلمان (تصحیح) در سال ۱۳۱۸.
  • رشید یاسمی زبان پهلوی را نزد ارنست هرتسفلد آموخت.

done in 0.083 seconds