آخرین ویرایش : July 3, 2012

پل آبکار

تحصیلات


محل تحصیل

مدرسه سن لویی در تهران


تحصيلات ابتدايي خود را در دبستان سن لويي تهران گذرانيد.

کشور فرانسه

( از ۱۳۰۴ه.ش. تا ۱۳۰۸ه.ش. )
در سال 1304 براي ادامه تحصيل به فرانسه رفت. ديپلم متوسطة خود را در سال 1308 از دبيرستان اورلئان فرانسه گرفت.

دانشگاه سن لوک بلژیک

( از ۱۳۰۸ه.ش. تا ۱۳۱۶ه.ش. )
در دانشگاه سن لوك بروكسل در رشته معماري به تحصيل پرداخت و پس از طي دوره هفت ساله، فارغ التحصيل گرديد. آبكار در سال 1316 به ايران بازگشت.


مناصب و مشاغل


سرهنگ

اداره شهربانی ایران

( تا ۱۳۴۸ه.ش. )
با درجه هم رديف سرهنگ بازنشسته شد.


پل آبکار

تاریخ تولد ۱۹۰۸م.
تاریخ درگذشت ۱۳۴۹/۰۲ه.ش.
محل تولد شهر تهران
محل درگذشت کشور ایران
ملیت کشور ایران
قومیت ارمنی
پیرو دین مسیحیت

توضیحات بیشتر:
  • از معماران نوگرای ایرانی ارمنی تبار بود و از پیشروان جنبش مدرنیسم در ایران بود و بناهایش را با ذوق و قریحه ای که داشت به خوبی با شرایط محلی انطباق داده بود. ساختمان های آبکار با ویژگی هایش کاملاً قابل شناسایی هستند. آجر بهمنی او با ورودی های کمی فرورفته و سنگ هایی که در اطراف آن نصب شده یکی از الگوهای مناسب معماری خانه های مسکونی در تهران است.
  • آبکار در سال 1316ش از بروکسل به ایران بازگشت و پس از خدمت وظیفه عمومی، زندگی حرفه ای خود را آغاز کرد. وی ابتدا در سازمان های دولتی عهده دار مشاغل فنی گردید و همزمان، دفتر خصوصی خود را نیز دایر کرده و به فعالیت می پرداخت. آبکار مدت هفت سال رئیس دفتر فنی اداره گمرکات و هفده سال رئیس دفتر فنی وزارت دارایی بود. سپس مسئولیت دفتر فنی شهربانی کل را عهده دار گردید و در سال 1348 ، با درجه هم ردیف سرهنگ بازنشسته شد.
  • پل آبکار با ویژگی اصلی استفاده از آجر بهمنی و ورودی‌های تو رفته با حاشیه سنگی در الگوی مسکن تهران شناخته می‌شود. از آثار وی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: ساختمان بی سیم، کلیسای ارامنه کاتولیک، سینما نیاگارا، مدرسه باغچه بان.

done in 0.056 seconds