آخرین ویرایش : December 3, 2011

دلزاز برایدا

سایر موارد


مرتبطین

آشنا زرار


به همراه دلزاز برایدا دهها ترانه را با اجرای گروه موسیقی جوانان اربیل تولید کرده است. اولین ترانه خود را از کانال های رسمی کردی در سال 1998 پخش کرده است.done in 0.0273 seconds