از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
-۱۲۸۵ه.ش.
--
--
--
--
--
۱۲۸۶ه.ش.۱۲۹۱ه.ش.
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۳۱۷ه.ق.-
۱۳۱۷ه.ق.-
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۲۸۲ه.ش.۱۲۸۶ه.ش.
۱۲۸۶ه.ش.-
۱۳۰۶ه.ش.-
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
۱۲۹۱ه.ش.۱۳۰۵ه.ش.
۱۲۹۳ه.ش.-
۱۲۹۴ه.ش.-


توضیحات بیشتر:

مدرسه علوم سیاسی چند سال قبل از مشروطه به منظور تربیت دیپلمات و مأمورین وارد به امور سیاسی برای وزارت امور خارجه تأسیس شد. پذیرش شاگرد در مدرسه علوم سیاسی موکول به شناخت اصالت خانوادگی و صلاحیت اخلاقی و پذیرفته شدن در آزمون ورودی و در نهایت، موافقت وزیر امور خارجه بود. در این مدرسه، ادبیات فارسی، تاریخ قدیم و جدید جهان، جغرافیا، زبان فارسی و حقوق بین‌الملل و حقوق سیاسی تدریس می‌شد. فارغ‌التحصیلان این مدرسه با پیشنهاد وزیر خارجه و تصویب شاه به سمت وابسته۲، به سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های ایران در خارج می‌رفتند یا در وزارت امور خارجه مشغول خدمت می‌شدند، بسیاری از فارغ‌التحصیلان این مدرسه بعد‌ها شاغل مقام‌های مهم سیاسی شدند. این مدرسه در عصر پهلوی اول تبدیل به دانشکده حقوق دانشگاه تهران شد.

 

done in 0.1031 seconds