آخرین ویرایش : July 7, 2012

میرزا حسین خان پیرنیا مؤتمن الملک

معروف به : حسین پیرنیا

تحصیلات


محل تحصیل

شهر پاریس


تحصیل در مدرسه علوم سیاسی پاریس.


مناصب و مشاغل


وزیر

وزارت تجارت و فواید عامه ایران


موتمن الملک در سال 1286 ه.ش در کابینه ابوالقاسم خان ناصرالملک که بیش از یک ماه عمر نداشت، به وزارت فواید عامه و تجارت رسید. او در ترمیم کابینهٔ نظام‌السلطنهٔ مافی، برای بار دوم، به وزارت تجارت منصوب و در ترمیم سوم کابینه نیز همان سمت را دارا شد. در 1287 ه.ش در کابینه میرزا احمدخان مشیرالسلطنه بار دیگر وزیر فواید عامه و تجارت شد اما پس از به توپ بستن مجلس، استعفا کرد. مؤتمن‌الملک بار دیگر در 1296 ه.ش در کابینهٔ علاءالسلطنه به وزارت فوائد عامه و تجارت معرفی شد و در کابینهٔ عین‌الدوله هم دارای همان سمت بود.

نماینده

مجلس شورای ملی ایران

( از ۱۲۸۸/۰۸/۲۴ه.ش. تا ۱۲۹۰ه.ش. )

نماینده مردم تهران در دوره دوم مجلس ( 24 آبان 1288 تا 3 دی 1290) بود. رياست اين دوره ابتدا با ميرزا صادق­ خان مستشارالدوله بود؛ ولي در 13 تير 1289 استعفا كرد و مدتي هم ميرزا محمدعلي خان فروغي (ذكاء­الملك) رياست كرد. سپس اسمعيل­ خان ممتازالدوله برگزيده شد و با استعفاي او ميرزا حسين­ خان موتمن­ الملك بقيه مدت را رياست كرد. به اين ترتيب مدت رياست مستشارالدوله هفت ماه و 18 روز، ذكاءالملك سه ماه و 25 روز، ممتازالدوله يك ماه و پنج روز و موتمن­ الملك هشت ماه و 14 روز بود.

رئیس

مجلس شورای ملی ایران

( از ۱۲۹۳ه.ش. تا ۱۲۹۴ه.ش. )
پیرنیا در انتخابات دورهٔ سوم مجلس شورای ملی در تهران کاندید شد و موفق به کسب بیشترین آرا شد، او از نخستین روز افتتاح مجلس در 14 آذر 1293 تا سفر مهاجرت و تعطیلی مجلس در 21 آبان 1294 ه.ش که یک سال طول کشید، ریاست را بر عهده داشت.

مجلس شورای ملی ایران

( از ۱۳۰۰ه.ش. تا ۱۳۰۴ه.ش. )
پیرنیا در دورهٔ چهارم مجلس شورا که در تیر 1300 ه.ش افتتاح گردید، از تهران به نمایندگی انتخاب شد و در تمام آن دوره (30 خرداد 1302 اختتام پيدا كرد) ریاست مجلس شورای ملی را برعهده داشت. در دورهٔ پنجم نیز کماکان از تهران به وکالت مجلس شورای ملی انتخاب شد و به ریاست مجلس رسید. دوره پنجم در 22 بهمن 1302 افتتاح و 22 بهمن 1304 پایان پذیرفت. در اين دوره بود كه سلطنت از احمدشاه (قاجاريه) به رضاخان (پهلوي) تغییر پیدا کرد.

مجلس شورای ملی ایران

( ۱۳۰۶ه.ش. )
مؤتمن‌الملک در انتخابات دورهٔ ششم مجلس شورای ملی از تهران نماینده شد. در 15 فروردین 1306 ه.ش که انتخاب هیئت رئیسه تجدید شد، مؤتمن‌الملک به ریاست مجلس انتخاب گردید و تا آخر دورهٔ ششم مجلس ریاست داشت.

مدرسه علوم سیاسی تهران

( از ۱۲۸۲ه.ش. تا ۱۲۸۶ه.ش. )

عضو

مدرس


روابط خانوادگی


نام پدر

نام برادر

میرزا حسن خان پیرنیا


حسین پیرنیا برادر کوچک حسن پیرنیا بود.

دارای رابطه خانوادگی با

میرزا محمد باقر نائینی


میرزا محمد باقر نائینی عموی حسین خان پیرنیا بود.

فضل الله زاهدی


زاهدی با دختر پیرنیا ازدواج کرد اما ازدواجشان دوامی نیاورد و همسرش با وجود دو فرزند از او جدا شد.


میرزا حسین خان پیرنیا مؤتمن الملک

تاریخ تولد ۱۲۵۴ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۲۶/۰۶/۱۰ه.ش.
ملیت کشور ایران
مدفن امامزاده صالح در تهران
آرامگاه خانوادگی

توضیحات بیشتر:
  • تحصیلات ابتدایی و معلومات متداول را در تهران فراگرفت و سپس عازم اروپا شد و در مدرسهٔ حقوق پاریس ادامهٔ تحصیل داد. زمانی که پدرش میرزا نصرالله خان مشیرالدوله در سال 1278 ه.ش (1317ه.ق) وزیر امور خارجه گردید، پسران خود را از اروپا خواست. در سال 1282 ه.ش میرزا حسین خان که مدرس مدرسه علوم سیاسی تهران بود پس از فوت میرزا علی خان برادرش که رئیس مدرسه سیاسی و مترجم حضور همایونی بود، به همان سمت ها تعیین  گردید و تا سال 1286 ه.ش در این سمت باقی بود و در همین سمت لقب مؤتمن‌الملک گرفت.
  • نماینده مردم تهران در دوره دوم تا ششم مجلس بود. در دوره هفتم نیز به نمایندگی مردم تهران انتخاب شد و چون از این دوره ــ 1307 ه.ش ــ به بعد اصول انتخابات تغییر کرد و انتخابات با اعمال نفوذ ماموران شهربانی و به خواست رضاشاه انجام می شد، موتمن الملک نمایندگی مجلس را نپذیرفت و بعدها فقط در دوره چهاردهم ــ 1322ه.ش ــ انتخاب شد که مانند قبل این دوره وکالت را نیز قبول نکرد.
  • در 18 مرداد 1321 ه.ش، پس از استعفای نخستین کابینهٔ علی سهیلی، اکثریت نمایندگان دورهٔ سیزدهم رأی به نخست‌وزیری او دادند؛ ولی وی زیر بار مسئولیت نرفت. در اوایل بهمن 1324 ه.ش وی مجدداً از طرف نمایندگان مجلس نامزد نخست‌وزیری شد و 51 نفر از نمایندگان به او ابراز تمایل کردند؛ اما رقیب وی احمد قوام با دو رأی اضافی نخست‌وزیر شد.

done in 0.0619 seconds