از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۳۱۴-۰۷-۱۱ه.ق.۱۳۲۵-۰۱-۲۹ه.ق.
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--


توضیحات بیشتر:
روزنامه تربیت در چاپ‌خانه سنگی دولتی (مطعبه دولتی دارالخلافه تهران) منتشر گردید. روزنامه گاه در چهار صفحه و گاه در هشت صفحه منتشر می‌گردید. این روزنامه اولین روزنامه آزاد (غیردولتی) ایران محسوب می‌گردد. آخرین شماره روزنامه در تاریخ پنج‌شنبه ۲۹ محرم ۱۳۲۵هـ.ق. با شماره ۲۳۴ منتشر و توزیع شد و به مدت ۹ سال انتشار یافت.
done in 0.0288 seconds