آخرین ویرایش : July 9, 2012

ابوالحسن خان پیرنیا معاضدالسلطنه

تحصیلات


محل تحصیل

شهر نائین


تحصیلات ابتدایی در نائین.


مناصب و مشاغل


وزیر

وزارت عدلیه ایران (دوره قاجار)

( از ۱۳۰۲ه.ش. تا ۱۳۰۳ه.ش. )
پیرنیا در آبان 1302ه.ش در کابینه سردار سپه؛ وزیر عدلیه شد و یکسال در این منصب ماند.

وزارت پست و تلگراف (دوره قاجار)

( ۱۲۹۰ه.ش. )
در سال 1290 ه.ش در کابینه صمصام السلطنه، وزیر پست و تلگراف شد.

نماینده

مجلس شورای ملی ایران

( از ۱۲۸۵/۰۷/۱۴ه.ش. تا ۱۲۸۷/۰۴/۰۲ه.ش. )
نماینده دوره اول مجلس شورا و عضو هیئت رئیسه بود.

مجلس شورای ملی ایران

( از ۱۲۸۸/۰۸/۲۴ه.ش. تا ۱۲۹۰/۱۰/۰۴ه.ش. )
پس از فتح تهران به ایران بازگشت و وکیل دوره دوم مجلس شورای ملی شد.

مجلس شورای ملی ایران

( از ۱۳۰۵ه.ش. تا ۱۳۰۷ه.ش. )
معاضدالسلطنه در انتخابات دورۀ پنجم مجلس از شهر خود نائین به نمایندگی انتخاب شد.

حاکم

منطقه یزد

( از ۱۲۹۳ه.ش. تا ۱۲۹۴ه.ش. )
در سال 1293ش به حکومت یزد رسید. در یزد یک سال و اندی بیشتر نماند و به تهران آمد.

منطقه مازندران

( از ۱۳۰۷ه.ش. )
با پایان دوره نمایندگی مجلس پنجم، حکومت مازندران به او واگذار گردید.

منطقه گیلان


بعد از حکومت مازندران، به حکومت گیلان نائل شد.

منطقه کرمان

( تا ۱۳۱۵ه.ش. )
به جای او امان الله اردلان استاندار کرمان شد.

منطقه فارس

( از ۱۳۱۵ه.ش. تا ۱۳۱۸/۰۹ه.ش. )
در همین سمت بود که در یکی از روزهای آذر 1318 در استانداری شیراز به عارضه سکته قلبی درگذشت.

کارپرداز

کنسولگری ایران در بادکوبه (دوره قاجار)

( از ۱۳۲۲ه.ق. تا ۱۳۲۴ه.ق. )

در 1322 ه.ق کنسول ایران در بادکوبه شد و در این مقام به لحاظ حسن خدمت و داشتن افکار آزادی‌خواهی شهرتی یافت. آن زمان که مقارن با انقلاب روسیه بود، به سببی میان ارامنه و مسلمانان نبرد سختی درگرفت. معاضدالسلطنه در این ماجرا درایتی به خرج داد و ایرانیان را به خوبی یاری کرد.

رئیس

انجمن سعادت ایرانیان مقیم استانبول

( ۱۲۸۸ه.ش. )
معاضد السلطنه در دوران استبداد صغیر پس از فرانسه به همراه  دهخدا به استانبول رفت. در آنجا در اواخر محرم 1327 ه.ق به ریاست انجمن سعادت منصوب شد و به نفع مبارزان ایرانی به فعالیت پرداخت. با پیروزی‌ مشروطه‌خواهان‌ و فرار محمدعلی‌شاه، معاضدالسلطنه و دهخدا به ایران بازگشتند.

عضو

انجمن آذربایجان

( ۱۲۸۵ه.ش. )
به دلیل کاردانی اش در مأموریت بادکوبه مورد توجه مشروطه خواهان قرار گرفت و به عضویت انجمن‌ آذربایجان که یکی از مهم‌ترین مراکز آزادی‌خواهی آن زمان بود، در آمد.

روزنامه نگار

روزنامه صوراسرافیل (چاپ ایران)


چند شماره از این نشریه را خارج از ایران منتشر کرد.


گرایشات


عضو

حزب اعتدالیون ایران


وی در دور دوم هم به نمایندگی مجلس انتخاب شد و هم در این زمان با همکاری دهخدا و گروهی دیگر حزبی به نام اعتدالیون تشکیل داد که اکثریت مجلس را در اختیار گرفتند.


حوادث مهم زندگی


مشارکت در

انقلاب مشروطه ایران

( از ۱۲۸۵ه.ش. تا ۱۲۸۸ه.ش. )
در اوایل مشروطه از بادکوبه به تهران آمد و به جرگه مبارزان نهضت پیوست. در 1326ه.ق پس از واقعه به توپ بستن مجلس، معاضدالسلطنه و تقی‌زاده در سفارت انگلیس پناه جستند و سرانجام به اروپا تبعید شدند. توقف معاضدالسلطنه در لندن طولانی نشد؛ در همین مدت کوتاه با ادوارد براون آشنا شد؛ با او به کیمبریج رفت و آنجا هم اقداماتی در حمایت مشروطه‌خواهان انجام داد. سپس همراه دهخدا و حسین پرویز به سوئیس رفت تا مقدمات‌ انتشار مجدد روزنامۀ صوراسرافیل را فراهم آورد. پس از آن به استانبول رفت و در حمایت از مشروطه خواهان کوشید.


روابط خانوادگی


نام پدر

نام پسر

نام دختر

نام نوه

نام نتیجه

دارای رابطه خانوادگی با

حسینقلی نواب


ابوالحسن خان پیرنیا پدر همسر حسین نواب بود.

میرزا نصرالله خان مشیرالدوله نائینی


ابوالحسن خان برادرزاده نصرالله خان مشیرالدوله بود.

میرزا احمد خان مشیرالسلطنه


مشیرالسلطنه پدر همسر ابوالحسن خان پیرنیا بود.


ابوالحسن خان پیرنیا معاضدالسلطنه

تاریخ درگذشت ۱۳۱۸ه.ش.
محل تولد شهر نائین
محل درگذشت منطقه شیراز
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • در سال 1310ه.ق به خدمت وزارت خارجه درآمد و در سال 1311ه.ق در کارگزاری آذربایجان مشغول به کار شد. در 1319 ه.ق ریاست دفتر سرکنسولی (مدیر تحریرات فارسی و دفتر ثبت و ضبط) تفلیس و قفقاز و سه سال بعد، کارپرداز ایران در بادکوبه شد.
  • مقارن با استبداد صغیر به اروپا تبعید شد و به لندن رفت سپس همراه دهخدا و حسین پرویز به سوئیس رفت تا مقدمات‌ انتشار مجدد روزنامۀ صوراسرافیل را فراهم آورد. پیش از آن، دولت فرانسه با ادامۀ انتشار روزنامه در پاریس موافقت نکرده بود. نخستین شمارۀ صوراسرافیل در تبعید در اول محرم 1327ق انتشار یافت. معاضدالسلطنه برای رتق‌وفتق امور پیوسته میان ایوردن، پاریس و لندن در سفر بود، چون روزنامه در پاریس حروف‌چینی و چاپ می‌شد و از سویس پخش می‌گردید. روزنامۀ صوراسرافیل در ایوردن تنها 3 شماره منتشر شد و به سبب مشکلات از ادامۀ انتشار باز ماند پس از آن، دهخدا و معاضدالسلطنه به استانبول رفتند.
  • با وقوع جنگ جهانی اول، مجلس سوم در محرم 1334 ه.ق منحل شد، و ایران به اشغال نیروهای خارجی درآمد. معاضدالسلطنه با گروهی از آزادی‌خواهان تصمیم به مهاجرت گرفت و مدتی در میان ایلات بختیاری و سایر ایلات جنوب ایران به سر برد. پس از وقوع کودتای اسفند 1299 وی مدتی خانه‌نشین شد، اما پس از روی کار آمدن قوام‌السلطنه، مأموریت تخلیۀ گیلان از قشون خارجی به او محول گردید که با موفقیت از عهدۀ آن برآمد.
  • از او مجموعۀ اسناد مفصل و منظمی برجای مانده که همه پیرامون حوادث مشروطه و فعالیت های آزادی‌خواهان ایرانی در اروپا ست. این مجموعه به همت فرزندش حسین پیرنیا و با اهتمام و مقدمۀ مفصل ایرج افشار در 1358ش در تهران به چاپ رسیده است.

done in 0.0467 seconds