آخرین ویرایش : December 4, 2011

آسو حسن زاده

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزشی


تحصیلات ابتدایی و متوسطه را دز مدارس وابسته به حزب دموکرات کردستان عراق سپری کرده است

مراکز آموزش عالی


در سال 1993 دیپلم عالی هنر از اربیل دریافت کرده است.

دانشگاه استراسبورگ


از سال 1994 از طریق انستیتو کرد در پاریس به ادامه تحصیل پرداخته است.
در 1998 لیسانس حقوق
1999 فوق لیسانس حقوق سیاسی
2001 فوق لیسانس روابط بین الملل
2009 دکترای حقوق بین الملل دریافت کرده است.


مناصب و مشاغل


رئیس

عضو

مدرس

دانشگاه استراسبورگ

( از ۲۰۰۱م. تا ۲۰۰۲م. )
مدرس درس حقوق سیاسی

انستیتو مطالعات اروپا در استراسبورگ فرانسه

( از ۲۰۰۳م. تا ۲۰۰۵م. )
حقوق

دانشگاه ژنو

( از ۲۰۰۶م. )
استادیار در رشته حقوق


گرایشات


عضو

حزب دموکرات کردستان (PDK) عراق

( از ۱۹۹۶م. )
در 1996 بطور رسمی عضو حزب دموکرات کردستان شده است.
در سال 2000 در کنگره 14 حزب به عضویت کمیته مرکزی انتخاب شده و هم اینک مسئول بخش روابط بین الملل حزب در اروپا شده است.


تاریخ تولد ۱۹۷۶م.
محل سکونت کشور سوییس
مقیم ژنو سوییس
محل تولد شهر بغداد
ملیت کشور عراق

done in 0.0314 seconds