آخرین ویرایش : July 11, 2012

صالح سلیمان حمد ناصر حمد العرفج

تحصیلات


محل تحصیل

شهر بغداد


تحصیل در بغداد .


مناصب و مشاغل


سردبیر

روزنامه امیر طلال بن عبدالعزیز آل سعود


در زمان اقامت در بیروت ریاست تحریریه این روزنامه را به عهده گرفت .

مجله الیقظه


بعد از بازگشت به کویت مدیریت تحریریه این مجله را برعهده گرفت .


آثار


نویسنده


تاریخ تولد ۱۲۲۹م.
تاریخ درگذشت ۲۰۱۰/۰۳/۲۰م.
محل درگذشت شهر ناصریه
در سوق الشیخ (منتفق) در ناصریه در جنوب عراق درگذشت .
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:
پس از اتمام تحصیل به حرفه روزنامه نگاری و همچنین نویسندگی و نقد نمایش پرداخت . بعد از کودتای 1963 ، عراق را به دلیل اعدام بسیاری از دوستانش ترک کرد . او سپس به عربستان سعودی و از آنجا به کویت و بیروت رفت. در بسیاری از روزنامه های سیاسی و ادبی مثل روزنامه التاخی ، روزنامه صورت الاحرار و روزنامه البلاد به کار پرداخت و همچنین در مجله التضامن و مجله سینما و تئاتر و همچنین اکثر رونامه ها منصب دبیر و مدیر تحریریه را بر عهده داشت . وی به عنوان مجری و تهیه کننده در برنامه سیاسی هفتگی در تلویزیون مشغول به کار شد . او به دلیل حمله عراق به کویت فعالیت های روزنامه نگاری خود را به منظور اعتراض به این امر معطل نمود .

done in 0.028 seconds