آخرین ویرایش : July 11, 2012

محمد میرزا سیف الدوله

مناصب و مشاغل


حاکم

شهر اصفهان

( از ۱۲۴۰ه.ق. تا ۱۲۵۰ه.ق. )

به مدت ده سال حاکم اصفهان بود. در سال 1240 که فتحلی شاه به اصفهان مسافرت کرد، از فرمان فرمای اصفهان عبداللّه خان امین الدوله پنجاه هزار تومان به رسم پیشکش خواست، و چون امین الدوله از تقدیم این مبلغ امتناع ورزید فرمانداری اصفهان را به فرزند خود سیف الدوله که در این هنگام دوازده ساله بود سپرد و یوسف خان گرجی را که از رجال معتبر دربار بود بپیشکاری او منصوب داشت.

موسس

خانقاه صفی علیشاه در تهران

( از ۱۳۳۲ه.ق. )

محل سکونت صفی علیشاه در تهران، در حیاط شاهی کوچه خدابنده ‏لو و بعد در محله پامنار تهران بود. تا اینکه مریدان وی در تهران زیاد شدند و از جمله محمد میرزا سیف الدوله، به جمع مریدان صفی پیوست. سیف الدوله که از جمله ملاکین و ثروتمندان تهران بود، در سال ۱۲۹۴ ھجری قمری قطعه زمین بزرگی را که در باغ سپهسالار واقع بود، به صفی واگذار نمود. تا زمانی که صفی در حیاط شاهی سکونت داشت، سیف الدوله ساختمان خانقاه را ساخت و بعدها صفیعلی شاه با یاری مریدان خویش خانقاه مذکور را تکمیل نمود. بعد از ساخت این بنا، صفی محل سکونت دائم خویش را بدین محل انتقال داد. در یکی از بخش‌های این خانقاه، سه اطاق وصل بهم وجود داشت که در اطاق اولی صفی مریدان را مشرف به فقر می‏ کرد و در منزل دیگری اطاق ‏های کوچک به عرض یک متر و طول دو متر جهت ریاضت مریدان قرار داد. و خود او هم پس از مرگ در این خانقاه به خاک سپرده شد. پس از مرگ صفیعلی شاه، مقبره‌ای بر مزار او توسط حاجی سیف الدوله بنا شد.


روابط خانوادگی


نام پدر

نام مادر

نام برادر

دارای رابطه خانوادگی با

عبدالمحمد سیف الدولهمحمد میرزا سیف الدوله عموی عبدالمحمد سیف الدوله بود.

عبدالمجید میرزا عین الدوله


سیف الدوله عموی عین الدوله بود.


سایر موارد


شاهزاده

نام استادان وی

حاجی میرزا محمد حسن صفی علیشاه


محمد میرزا از مریدان صفی علیشاه بود.


تاریخ تولد ۱۲۲۸/۰۵/۲۶ه.ق.
محل سکونت شهر بغداد
پس از مرگ فتحعلی شاه، همراه مادرش به عتبات عالیات رفت و در بغداد مقیم شد.
محل تولد شهر تهران
ملیت کشور ایران

done in 0.0615 seconds