آخرین ویرایش : July 10, 2012

شمس الضحی نشاط اصفهانی

تحصیلات


محل تحصیل

شهر تهرانتحصیلات ابتدایی و متوسطه.


مناصب و مشاغل


مدرس

مراکز آموزشیبه استخدام وزارت فرهنگ درآمد و با سمت دبیر هنرهای زیبا در دبیرستان‌ها و هنرستان‌های تهران به تعلیم هنرجویان پرداخت.


روابط خانوادگی


نام پدر


تاریخ تولد ۱۲۷۸ه.ش.
تاریخ درگذشت فوت شده
محل تولد شهر تهران
شهر تهران
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • شمس الضحی یگانه فرزند صفی علیشاه از زنی به نام خانم ماشاءالله بود. شمس الضحی یکساله نشده بود، که صفی علیشاه بدرود زندگانی گفت. شمس الضحی بعدها خانقاه پدرش را که مدفن او نیز بود، وقف کرد.
  • شمس الضحی قریحه شعر را از پدرش به ارث برد و به زبان های انگلیسی و فرانسه تسلط داشت.
  • شمس الضحی با مهندس نشاط اصفهانی ازدواج کرد و نام خانوادگی شوهرش را برگزید.
  • در سال 1305ه.ش به امریکا مسافرت کرد و در آنجا به دریافت مدال طلا از دانشگاه هاروارد نایل شد.

done in 0.0437 seconds