مناصب و مشاغل


روزنامه نگار

روزنامه هاولاتی - هم ولایتی - (چاپ کردستان عراق)


گزارشگر روزنامه هم ولایتی بوده است .
اینک ستون نویس در این روزنامه است .

روزنامه آوینه (چاپ کردستان عراق)


اینک ستون نویس در روزنامه آوینه است .

روزنامه روژنامه (چاپ کردستان عراق)


اینک ستون نویس در این روزنامه است .

روزنامه نم نم (چاپ کردستان عراق)


نویسنده ستونی هفتگی به نام کود در این روزنامه می باشد .


گرایشات


عضو


تاریخ تولد ۱۹۷۶م.
محل سکونت شهر کپنهاگ
محل تولد شهر سلیمانیه
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی

توضیحات بیشتر:
از جمله فعالین مدنی و سیاسی کرد در اروپا است. از سال 2000 وارد عرصه نویسندگی و روزنامه نگاری شده است.

done in 0.0285 seconds