آخرین ویرایش : September 4, 2012

علیقلی خان بختیاری سردار اسعد (دوم)

معروف به : فاتح ملی

مناصب و مشاغل


وزیر

وزارت جنگ ایران (دوره قاجار)


در کابینه‌ای که به تاریخ 9 اردیبهشت 1289 ه.ش تشکیل گردید، علی‌قلی خان سردار اسعد، به مقام وزارت جنگ منصوب گردید.

سرتیپ

نیروهای نظامی قاجار


وی به مدت پنج سال (1336-1274) با درجه سرتیپی، ریاست یکصد سوار بختیاری را برعهده داشت و جزء اداره سواره دیوانی بود. به این ترتیب وارد دستگاه میرزا علی اصغر امین السلطان شد و با سواران بختیاری حفظ جان امین السلطان را برعهده گرفت.


گرایشات


عضو

انجمن مشروطه خواهان پاریس


ايرانيان مهـاجر مقـيم اروپا سردار اسعـد را تـشويق به رفـتن ايران و قيام بر عليه محمدعليشاه نمودند. چـند نفر از آنها از جمله شکرالله خان معـتمد خاقان که بعـداً لقـب قوام الدوله يافت، به اتـفاق سردار اسعـد به ايران مراجعـت و به اصفهان رفت و در سفر جـنگي از اصفهان به تهـران با او هـمراه بود.


حوادث مهم زندگی


رهبر

فتح تهران


سردار اسعد پس از افـتـتاح مجـلس اول، در ۱۸ شعـبان ۱۳۲۴ هـجري قـمري براي معـالجهً چـشم خود بارديگـر به اروپا رفت و در پاريس اقامت گـزيد و به مطالعـه و ترجـمهً كتب خارجي پـرداخت. پس از بمباران مجلس، در روز سه شنبه ۲۴ جمادي الاول سال ۱۳۲۶ هـجري قـمري كه تعـدادي از رجال و آزاديخواهان راهي زندان شدند او در پاريس بود. سردار اسعـد پس از بروز اختلاف میان سران ایل در حمایت از محمدعلی شاه راهـي ايران شد.( ۱۳۲۷ ه.ق ) ابـتدا با شيخ خزعـل، شيخ قـدرتمند اعـراب " بني كعـب " خوزستان ملاقات كرد و با او متحد شد. سپس وارد بخـتياري شد. متعاقب آن با خوانين قـشقايي سوگـند نامه‌اي را امضا كرد. هـم پـيمان شدن با خوانين و شيوخ، بسيار حياتي بود. زيرا او براي حـركت به سمت تـهـران، مي‌‌بايستي از پشت سر مطمئن باشد. بخصوص اينكه خوانين قـشقايي و بخـتياري با هـم رقابت ديرينه داشتـند. او با تدبیر سران ایل را متحد و با سواران بختیاری از اصفهان به سوی تهران حرکت کرد. نیروهای مجاهدین نیز، از شمال راهی تهران گردیدند و با هماهنگی‌ در بادامک بهم رسیده و وارد تهران شدند و پس از درگیری‌های پراکنده، شهر به تصرف مجاهدین درآمد و شاه با پانصد تن از سربازان و بستگان و سران و مرتجعین، به سفارت روس در زرگنده پناهنده شد. انقلاب مشروطه پیروز شد و دوران استبداد صغیر پایان یافت.


روابط خانوادگی


نام پدر

نام پسر

نام برادر

دارای رابطه خانوادگی با

خلیل اسفندیاری بختیاری


سردار اسعد دوم عموی خلیل اسفندیاری بود.

نصیر خان سردار جنگ


سردار اسعد دوم پسرعموی سردار جنگ بود.

ابراهیم خان ضرغام السلطنه


علیقلی خان (سردار اسعد دوم) پسرعموی ضرغام السلطنه بود.


علیقلی خان بختیاری سردار اسعد (دوم)

تاریخ تولد ۱۲۳۶ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۲۹۶/۰۸/۰۱ه.ش.
محل تولد چهار محال بختیاری
محل درگذشت شهر تهران
با تشریفات رسمی و احترام نظامی، در حالی‌که جسد وی، روی توپ حمل می‌شد، تشییع گردید.
ملیت کشور ایران
مدفن شهر اصفهان
در مقبره خانوادگی در تخت فولاد اصفهان

توضیحات بیشتر:
  • عـلیقـلی خان سردار اسعـد سومین فـرزند حـسیـنـقـلی خان هفت لنگ ایلخانی است. او پس از کـشته شدن پـدرش به دستور ظل السلطان، یکـ سال در زندان ظل السلطان بسر برد و خانوادهً آنها تا زمان بـه قـدرت رسیدن میرزا علی اصغرخان امین السلطان (اتابک) در انزوا بسر می‌بردند. اما با بـه قدرت رسیدن علی اصغر خان اتابک اعظم امین السلطان، باز ستاره اقـبال آنها درخـشید و برادرش اسفـندیارخان (سردار اسعـد اول) به سمت ایلخانی بخـتیاری و علیقلی خان به فـرماندهی سواران بـخـتیاری در تـهـران منصوب شد.
  • در واقعه قـتـل ناصرالدین شاه، ماًمور نظم تـهـران گـردید و در زمان مظفرالدین شاه نیز با عنوان سرتیپی در فرماندهی سواران بـختیاری سرتیـپـی باقی بود. مدتی به عـنوان ایلخانی بخـتیاری از جانب مظفرالدین شاه انـتخاب شد. اما در این سمت با رقابت شدید برادرش نجـفـقـلی خان صمصام السلطنه که از او بزرگـتر و طبق پـیمان نامه‌های سران ایل، ایلخانی گـری از آن او بود، مواجه شد و کناره گـرفت. او همواره به دنبال رفع اختلافات سران بختیاری (برادران و پسرعموهایش) و وحدت دادن به ایل بود.
  • در هنگام به توپ بستن مجلس در پاریس بود و به تشویق ازادیخواهان و موافقت دولت انگلستان به اصفهان رفت و ایل بختیاری را برای فتح تهران برانگیخت. در دولت های مشروطه وزیرجنگ بود.
  • پس از مرگ عضدالملک نایب السلطنه، سپهدار تنکابنی برای بار دوم، تشکیل کابینه داد. سردار اسعد که امکان همکاری نداشت، از مجلس سه ماه مرخصی خواست و راه اروپا را در پیش گرفت. سردار اسعد قریب یک سال در اروپا بود، مجلس مکرراً او را برای بازگشت به ایران دعوت کرده بود، ولی او تا تیر ماه 1291 ه.ش در اروپا ماند. در هنگام مسافرت ناصرالملک (نایب السلطنه) به طهران بازگشت و نیابت سلطنت را چندی زیر نظر داشت و خانه‌اش محل مراجعات مردم بود و تلاش نمود، افراد مسلح بختیاری را به نظم وادار کند.
  • او مردی اهل مطالعه و علاقمند علم آموزی بود. زبان فرانسه را خوب می دانست و دست به ترجمه زد. از جمله دختر فرعون و پاریس از دوما. جز آن سفارش ترجمه سفرنامه تاورنیه، برادران شرلی و ترجمه تاریخ حمیدی (عثمانی) و دستور تالیف تاریخ بختیاری را داد.

done in 0.0679 seconds