آخرین ویرایش : December 31, 2009

آیدن عثمان ابراهیم احمد

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش عالی


لیسانس مهندسی


مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۲۰۰۵م. تا ۲۰۰۹م. )
عضو پارلمان کردستان در دوره دوم .
عضو کمیسیون کار در پارلمان دوم کردستان .

مشاور

وزارت کار اقلیم کردستان


پیش از عضویت در پارلمان کارشناس وزارت کار بوده است .
پیش از عضویت در پارلمان مشاور وزارت کار بوده است .


گرایشات


عضو


تاریخ تولد ۱۹۴۷م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد شهر اربیل
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی

done in 0.0494 seconds