آخرین ویرایش : December 4, 2011

آسوس احمد هاردی

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش عالی


مهندسی مکانیک


مناصب و مشاغل


موسس

روزنامه آوینه (چاپ کردستان عراق)

( از ۲۰۰۹م. )
از بانیان روزنامه آوینه بوده است.

رئیس

عضو

نیروهای پیشمرگه کردستان عراق

( از ۱۹۸۷م. )
به عنوان پیشمرگه بر علیه رژیم بعث مبارزه کرده است و پس از قیام 1991 به سلیمانیه بازگشته است.

سردبیر

روزنامه هاولاتی - هم ولایتی - (چاپ کردستان عراق)


یکی از موسسین روزنامه مزکور بوده است
در سال 2005 نیز سردبیر روزنامه بوده است.


گرایشات


عضو


محل سکونت شهر سلیمانیه
محل تولد شهر سلیمانیه
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی

توضیحات بیشتر:
دهها مقاله ژورنالیستی را در روزنامه های مختلف کردستان منتشر کرده است. سه کتاب ترجمه کرده است، دو اثر آن متعلق به اسماعیل بیشکچی است و اثر سوم هم به تاریخ اردلان ها برمیگردد.

done in 0.0299 seconds