آخرین ویرایش : July 22, 2012

صادق حمید علوش

تحصیلات


محل تحصیل

بریتانیا


تحصیل طب در بریتانیا .


مناصب و مشاغل


وزیر

وزارت بهداشت عراق

( از ۱۹۸۲م. تا ۱۹۹۰م. )
وی در سال 1990 از منصب خود استعفا نمود و به عنوان مشاور علمی مشغول به کار شد .

رئیس


گرایشات


عضو

حزب بعث سوسیالیسم عربی عراق (حزب البعث العربی الاشتراکی)


پیوستن زودهنگام به حزب بعث سوسیالیسم عربی.
عضویت در شاخه های حزب بعث سوسیالیسم عربی در بغداد .


محل تولد شهر حله
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:
پس از اتمام تحصیلات طب در بریتانیا در سال 1963 به عراق بازگشت . رئیس دایره شهر الطب بین سال های 1975 تا 1979 .

done in 0.0275 seconds