آخرین ویرایش : December 27, 2011

آرام دهوکی

تحصیلات


محل تحصیل

کشور کانادا


دیپلم عال مدیریت از دانشگاهی در کانادا .


مناصب و مشاغل


صاحب امتیاز

مجله پینگاو (چاپ کردستان عراق)

( از ۲۰۰۹م. )
این مجله را در کالگری کانادا منتشر می کند.

سردبیر

مجله روژانو - روزانه - (چاپ کردستان عراق)


سردبیر مجله کردزبان روژانو (روزانه) در اوتاوای کاناداست که از 1994 منتشر می شود .


گرایشات


عضو


تاریخ تولد ۱۹۶۶م.
محل سکونت شهر اتاوا
محل تولد شهر دهوک
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی

توضیحات بیشتر:
روزنامه نگار و فعال فرهنگی کرد در کانادا .

done in 0.0267 seconds