از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--


توضیحات بیشتر:

اتاوا پایتخت کشور کانادا و چهارمین شهر بزرگ این کشور است که در ایالت کبک واقع شده است. این شهر در آمریکای شمالی و در کنار رودخانهٔ اتاوا (شعبهٔ رودخانه سن‌لران) واقع شده‌است.

done in 0.0234 seconds