آخرین ویرایش : July 22, 2012

عزیز الحاج علی حیدر

تحصیلات


محل تحصیل

دارالمعلمین عالی عراق

( تا ۱۹۴۷م. )
تکمیل تحصیلات عالی در دانشکده ادبیات دارالمعلمین .


مناصب و مشاغل


نماینده

یونسکو (سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد)

( از ۱۹۷۹م. )
نماینده عراق در سازمان یونسکو در پاریس .

مدرس

مراکز آموزشی


معلم در مدرسه الکوت .

سردبیر


گرایشات


عضو

حزب کمونیست عراق (الحزب الشیوعی العراقی)


عضو در کمیته مرکزی حزب کمونیست .
مسئول کمیته روزنامه نگاری حزب کمونیست .
او در سال 1959 عراق را ترک کرد ودر پراگ به عنوان نماینده حزب در مجله العالم الشیوعیه مشغول گردید .
بعد از جریانات 1963 او نقش مهمی در تشکیلات مقاومت در خارج از کشور و ضد حکومت بعثی داشت .
با این همه بعد از بازگشت به عراق در ژانویه 1967 مسئولیت سازمان حزب در بغداد را بر عهده گرفت .
عضو در دفتر سیاسی در فوریه 1968 .


تاریخ تولد ۱۹۲۶م.
محل تولد شهر بغداد
ملیت کشور عراق
قومیت کرد فیلی

توضیحات بیشتر:
او زمانی که دانشجو در سال سوم دارالمعلمین عالی بود با حرکت کمونیستی ارتباط پیدا کرد .

done in 0.065 seconds